A přesto říci životu ano

Klasický popis této knihy by byl: lékař, neurolog, psychiatr, psychoterapeut židovského původu, Viktor E. Frankl,
popisuje své zkušenosti s vyhlazovacími koncentračními tábory za druhé světové války. Ale tato kniha byla a je
často citována mnohými světovými osobnostmi, jako zlomový moment jejich života. I mě zásadně pomohla
v těžkých životních situacích. Nejen proto, že jsem se leckdy zastyděla nad trivialitami svého života v porovnání
s člověkem, který prošel holokaustem. Zážitek naprosté ztráty lidské důstojnosti ho ovlivnil zcela dramatickým
způsobem. Z jeho vjemů a prožitků vytvořil nový psychoterapeutický směr, tzv logoterapii. Je to mnohdy
prezentováno jako léčba “touhou po smyslu“ a vskutku koncept není vůbec komplikovaný. Naopak,
v jednoduchosti autorovy výzvy, kdy doporučuje hlubší introspekci našich osobních přání nejen v rámci širšího
společenského dopadu, nalezne snad každý jisté osvícení. Nemohu tuto knihu doporučit dostatečně. Osobně si
myslím, že by měla být zahrnuta do povinné četby.

https://www.cbdb.cz/kniha-14513-a-presto-rici-zivotu-ano-trotzdem-ja-zum-leben-sagen

Leave a Reply

en_GB